Relok - Frihed på 4 hjul

Betingelser ved leje

§1 – Indledning

1.1 – Relok ApS, med adresse på Julius Valentiners Vej 8, 3th, 2000 Frederiksberg, tilbyder delebiler i København og Århus.

1.2 – Bilerne er indregistreret som udlejningsbiler under bekendtgørelsen “Udlejning uden fører” og forsikret med ansvar- og kaskoforsikring samt 24/7 vejhjælp.

1.3 – Disse betingelser gælder for alle kunder, der benytter Relok ApS’ tjenester.

§2 – Forsikring

2.1 – Kun lejer og eventuel ekstra fører er forsikret. Bilen må ikke overdrages til andre.

2.2 – Der er ansvar- og kaskoforsikring inkluderet med en selvrisiko på 5.000 kr., som kan nedsættes til 1.500 kr. som tilkøb pr. skadeshændelse.

2.3 – Forsikringen tegnes automatisk ved booking af bilen.

2.4 – Lejer er ansvarlig for skader, som kan dokumenteres med før- og efterbilleder.

2.5 – Forsikringen dækker ikke skader forårsaget af grov uagtsomhed eller overtrædelse af lovgivningen.

§3 – Betaling

3.1 – Betaling sker ved bekræftelse af bookingen og trækkes fra kortet samtidig.

3.2 – Ved refundering tager dette 3-5 bankdage.

3.3 – Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og inkluderer moms, medmindre andet er angivet.

§4 – Brændstofpolitik

4.1 – Brændstof er ikke inkluderet i lejen og betales efter følgende priser:

 • Manglende benzin: 16 DKK per liter.
 • Ekstra benzin: 15 DKK per liter.
 • Manglende diesel: 14,5 DKK per liter.
 • Ekstra diesel: 13,5 DKK per liter.

 

4.2 – Bilen skal returneres med samme mængde brændstof, som ved afhentning. Hvis ikke, pålægges ovenstående brændstofgebyrer.

§5 – Ekstra omkostninger

5.1 – Ved ekstra omkostninger opkræves følgende priser:

 • Parkeringsbøde: 250 kr.
 • Fartbøde: 350 kr.
 • Broafgift: 200 kr.
 • Manglende tankning: 150 kr.
 • Bilen returneres i uacceptabel og tilsvinet stand: 1.500 kr.
 • Rygning i bilen: 2.500 kr.
 • Mistede eller stjålne nøgler: 2.500 kr.
 • Overdragelse af delebilen til en person, der ikke er registreret som primær fører eller ekstra fører i lejekontrakten: 5.000 kr.
 • Delebilen køres til udlandet uden tilkøb af udlandsforsikring: 5.000 kr.
 • Bilens stand, i form af 8 billeder i appen både ved afhentning og tilbagelevering, og/eller evt. nye skader, ikke er dokumenteret tilstrækkeligt: 5.000 kr.
 • Bilen tilbageleveres tændt: 1.500 kr.
 • Sikring af delebil: Omkostninger forbundet med sikring af bilen, samt op til 20.000 kr.

 

§6 – Lejebetingelser

6.1 – Lejer skal være mindst 21 år og have haft kørekort i minimum 1 år.

6.2 – Lejeperioden starter og slutter på de tidspunkter, der er angivet i lejekontrakten.

6.3 – Enhver overtrædelse af lejebetingelserne kan medføre opsigelse af lejeaftalen uden refundering.

§7 – Ansvarsbegrænsning

7.1 – Relok ApS kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af brugen af delebilerne.

7.2 – Relok ApS forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser uden varsel.

Privatlivspolitik for Relok ApS

Relok ApS
CVR-nummer: 42565067
Adresse: Julius Valentiners Vej 8, 3th, 2000 Frederiksberg
Dataansvarlig: Nicolai Offersen
E-mail: no@relok.dk

§1 – Indsamling af personoplysninger

1.1 – Vi indsamler personoplysninger, når du bruger vores tjenester, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingsoplysninger, kørekortsoplysninger og eventuelle yderligere oplysninger, du giver os.

1.2 – Vi indsamler også oplysninger om din brug af vores delebiler, herunder reservationer, køretidspunkter, kilometerstand og kørselsmønstre.

§2 – Formål med behandling

2.1 – Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At levere og administrere vores delebiltjenester.
 • At sikre korrekt fakturering og betaling.
 • At kommunikere med dig vedrørende dine reservationer og vores tjenester.
 • At overholde lovgivningsmæssige krav og retningslinjer.
 • At forbedre og optimere vores tjenester.

 

§3 – Retsgrundlag for behandling

3.1 – Vi behandler dine personoplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Opfyldelse af en kontrakt (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b): For at levere vores tjenester til dig i henhold til vores aftale.
 • Retlig forpligtelse (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c): For at overholde gældende lovgivning, herunder bogførings- og skattelovgivning.
 • Legitime interesser (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f): For at forbedre vores tjenester og sikre virksomhedens drift.

 

§4 – Deling af personoplysninger

4.1 – Vi deler dine personoplysninger med følgende parter:

 • Betalingstjenesteudbydere for at behandle dine betalinger.
 • GoMore ApS i forbindelse med konkrete lejeaftaler.
 • Forsikringsselskaber i forbindelse med forsikring af vores biler.
 • Offentlige myndigheder, hvis det kræves ved lov eller i forbindelse med retssager.

 

§5 – Opbevaring af personoplysninger

5.1 – Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller så længe det kræves ved lov.

§6 – Dine rettigheder

6.1 – Du har følgende rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Ret til sletning: Du har ret til at få dine personoplysninger slettet under visse omstændigheder.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger under visse omstændigheder.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på vores legitime interesser.

6.2 – Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os på no@relok.dk.

§7 – Sikkerhed

7.1 – Vi tager passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, tab, ødelæggelse eller ændring.

§8 – Ændringer til denne privatlivspolitik

8.1 – Vi forbeholder os retten til at opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, og i tilfælde af væsentlige ændringer vil vi give dig besked via e-mail.

§9 – Kontakt

9.1 – Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte Nicolai Offersen på no@relok.dk.